Line ID: prorehab

กายภาพบำบัด
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โปรรีแฮบ

กายภาพบำบัด
"เรายินดีดูแลคุณถึงที่บ้านด้วยทีมงานกายภาพบำบัดที่มีความรู้และความสามารถ เสมือนนำเอาคลินิกกายภาพบำบัดไปยังบ้านคุณ"

   
  สาระน่ารู้
  - ท่าบริหารสำหรับข้อเข่าเสื่อม
  - การเปลี่ยนแปลงในผู้สูงอายุ
  - ภาวะเสี่ยงกระดูกหักในผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคกระดูกพรุน
 

- กายภาพบำบัดมีประโยชน์ต่อผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกระยะแรกอย่างไร ?

 

- คุณรู้หรือไม่ การออกกำลังกายดีต่อภาวะสมองผู้สูงอายุอย่างไร ?

 

 

  ข่าวกิจกรรม
   
 

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2557 ทางกายภาพบำบัด โปรรีแฮบได้จัดให้มีกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ องค์กร (Coporate Social Responsibility (CSR)) โดยทีมกกายภาพบำบัดได้เข้าไปจัดให้มีกิจกรรม ร่วมกับให้การรักษาทางกายภาพบำบัด อีกทั้งยังมีการซื้อสิ่งของจำเป็นไปบริจาคให้แก่ผู้สูงอายุที่สถานสงเคราะห์ คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

 
   
   
 

เมื่อวันที่ 6-7 มีนาคม 2557 กภ.มารุต ว่องประเสริฐการ และ กภ.สิริพงศ์ กุลสุขรังสรรค์ นักกายภาพบำบัดจาก โปรรีแฮบ ได้เข้าร่วมอบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "Evidence-Base Physical Therapy Practice in Neurological Physical Therapy" จัดโดย ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 
   
   
 

เมื่อวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2557 กภ.สิริพงศ์ กุลสุขรังสรรค์ นักกายภาพบำบัดจากโปรรีแฮบได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งใน ทีมบุคลากรทางการแพทย์ ในการตรวจวัดระดับความพิการในการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 32 "ศรีสุพรรณบุรีเกมส์" ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

 
   
 

 

   
 
 
 
 
 

 

 
 

เลขที่ 11 ซอยวชิรธรรมสาธิต33 ถนนสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพ 10260

email : prorehab99@gmail.com
Tel. 0847693311, 0855547313

2011 All right reseve. Prorehab2home