Line ID: prorehab

กายภาพบำบัด
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โปรรีแฮบ

กายภาพบำบัด
"เรายินดีดูแลคุณถึงที่บ้านด้วยทีมงานกายภาพบำบัดที่มีความรู้และความสามารถ เสมือนนำเอาคลินิกกายภาพบำบัดไปยังบ้านคุณ"

   
  สาระน่ารู้
  - ท่าบริหารสำหรับข้อเข่าเสื่อม
  - การเปลี่ยนแปลงในผู้สูงอายุ
  - ภาวะเสี่ยงกระดูกหักในผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคกระดูกพรุน
 

- กายภาพบำบัดมีประโยชน์ต่อผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกระยะแรกอย่างไร ?

 

- คุณรู้หรือไม่ การออกกำลังกายดีต่อภาวะสมองผู้สูงอายุอย่างไร ?

 

 

  ข่าวกิจกรรม
   
  วันที่ 29 กันยายน 2558 กภ.มารุต ว่องประเสริฐการ นักกายภาพบำบัดจากโปรรีแฮบ ได้เข้าร่วมอบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "Foam Roller & Grid Roller release " วิทยากร อ.กภ.วันทนีย์ ด่านเจริญรักษ์ หัวหน้าแผนกกายภาพบำบัด บริษัท ชีวาศรม อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลล์ รีสอร์ท หัวหิน จัดโดย งานกายภาพบำบัด การกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ช่วยในการรักษา สำหรับผู้ที่มีปัญหาความตึงตัวของกล้ามเนื้อ คลายจุดกดเจ็บของกล้ามเนื้อ ส่งผลให้คลายปวดและมีการเคลื่อนไหวที่ดีขึ้นครับ
 
   
   
  วันที่ 14-19 กันยายน 2558 กภ.มารุต ว่องประเสริฐการ นักกายภาพบำบัดจากโปรรีแฮบ ได้เข้าร่วมเป็นผู้ตรวจคัดแยกระดับความพิการในนักกีฬาคนพิการ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 จ.สุรินทร์
 
   
   
 

วันที่ 28 สิงหาคม 2558 กภ.มารุต ว่องประเสริฐการ และ กภ.สิริพงศ์ กุลสุขรังสรรค์ นักกายภาพบำบัดจาก โปรรีแฮบ ได้เข้าร่วมอบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "Hydrotherapy :water specific therapy&relaxation " วิทยากร รศ.ดร.กภ.ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์ จัดโดย งานกายภาพบำบัด การกีฬาแห่งประเทศไทย การอบรมนี้เป็นการ Update ความรู้เรื่องหลักการออกกำลังกายในน้ำ สำหรับผู้ที่ปัญหาด้านการเคลื่อนไหว และมีความอ่อนแรงของกล้ามเนือ การประยุกต์ใช้อุปกรณ์ในการออกกำลังกายในน้ำ รวมถึงการประยุกต์ท่าทางในการออกกำลังกายเพื่อการรักษาให้ตรงจุดกับปัญหาของผู้ป่วยครับ

 
   
   
 

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2557 ทางกายภาพบำบัด โปรรีแฮบได้จัดให้มีกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ องค์กร (Coporate Social Responsibility (CSR)) โดยทีมกกายภาพบำบัดได้เข้าไปจัดให้มีกิจกรรม ร่วมกับให้การรักษาทางกายภาพบำบัด อีกทั้งยังมีการซื้อสิ่งของจำเป็นไปบริจาคให้แก่ผู้สูงอายุที่สถานสงเคราะห์ คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

 
   
   
 

เมื่อวันที่ 6-7 มีนาคม 2557 กภ.มารุต ว่องประเสริฐการ และ กภ.สิริพงศ์ กุลสุขรังสรรค์ นักกายภาพบำบัดจาก โปรรีแฮบ ได้เข้าร่วมอบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "Evidence-Base Physical Therapy Practice in Neurological Physical Therapy" จัดโดย ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 
   
   
 
 
 
 
 

 

 
 

เลขที่ 11 ซอยวชิรธรรมสาธิต33 ถนนสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพ 10260

email : prorehab99@gmail.com
Tel. 0847693311, 0855547313

2011 All right reseve. Prorehab2home